Siemens Entro

Kategori:

Beskrivning

 

 

Bewator Entro är ett modernt passersystem utvecklat med användarvänlighet i fokus. Det första systemet lanserades 1997 och Bewator Entro är idag ett av de mest köpta passersystemen i Europa. Bewator Entro är ett PC-styrt passersystem där all administration sköts i en användarvänlig Windows-miljö. I programvaran bestäms vilka personer som har tillträde till vilka dörrar under bestämda tider samt en rad andra funktioner. Om någon tappar sin bricka eller kort spärras denna enkelt och snabbt i systemet vilket ger en hög säkerhetsnivå. Programvaran tillåter också olika behörighetsnivåer där exempelvis en receptionist endast kan lägga till nya kort och en administratör har full behörighet att göra systemförändringar. Bewator Entro är även utvecklat med installationsvänlighet i fokus. Systemets undercentraler, dörrcentraler och kortläsare inbjuder till enkel installation och driftsättning vilket medför lägre installationskostnader. Den goda valmöjligheten till olika typer av kommunikation innebär att systemet blir mer flexibelt och geografiskt oberoende, samt underlättar installationen.

Ladda ner produktblad i PDF-format