Siemens SR35i

Beskrivning

Undercentral SR35i är Bewator Entros hjärna där systemets processor finns och där hela databasen finns lagrad. Detta medför att PC:n inte behöver vara inkopplad när systemet är driftsatt vilket gör systemet mindre sårbart samt att det förenklar vid service och utökning av systemet. Med SR35i i ett fullt utbyggt Entro system kan man styra totalt 1024 dörrar, 512 trådbundna samt 512 trådlösa, via radiokommunkation 2,4 Ghz. Radiokommunikationen via de inbyggda antennerna är säker och inspelningsskyddad och har samtliga nödvändiga radiogodkännanden.

SR35i finns i fyra olika storlekar (för 4+4, 8+8, 16+16 eller 32+32 dörrar). 16 undercentraler kan anslutas i ett system. SR35i är avsedd för Bewator Entro version 6, men kan även fungera ihop med SR32i och SR34i i Entro-system som har programversion 4.7 eller senare. (Bewator Entro version 6 ett krav för trådlösa dörrmiljöer).

Ladda ner produktblad i PDF-format