Siemens TP5 Telecode

Kategori:

Beskrivning

Telecode är porttelefonen som ansluts till telenätet. Detta medför att ingen kabeldragning krävs från centralenhet till svarsapparat vilket givetvis medför mycket lägre installationskostnader. När en besökare vill komma in slår denne ett kortnummer på portapparaten. Den som väntar besök hör sin vanliga telefon ringa och öppnar sedan dörren genom att trycka på siffran 5. Enkelt och kostnadseffektivt!

Ladda ner produktblad i PDF-format