Licencia Statistix

Kategori:

Beskrivning

Med iPECS statistix kopplat till ditt telefonsystem lagras och bearbetas data om all in- och utgående teletrafik inom företaget. Den lagrade informationen kan sedan på detaljnivå analyseras och dokumenteras och därefter användas för debitering internt/externt eller som beslutsunderlag för bättre personalplanering m m. Exempel på verksamheter som kan ha stor nytta av iPECS statistix är telemarketingföretag, konsulter, advokater, kontorshotell, hotell m fl.

Klicka här för produktblad i PDF-Format