Siemens SB2638

Kategori:

Beskrivning

Audioapparat

Audioapparat för Simplebus2. Kan användas i audio/videosystem med mixer.

Upp till tre audioapparater kan parallellkopplas på samma anknytning. Som standard är SB2638 bestyckad med knappar för låsöppning samt för ljudlöst läge så kallad privatfunktion. Vid ljudlöst läge så indikeras detta med en röd indikering på audioapparaten.

Audioapparaten är även utrustad med en extra knapp för användning av olika ändamål i systemet, exempelvis öppning av en sidoentré, garageport eller för att tända en belysning. För dessa funktioner krävs att systemet normalt är kompletterat med ett multirelä SB1256.

SB2638 är även bestyckad med ingång för anslutning av lokal dörrklocka (annan ton) och utgång för extra ringsignal (ljud eller ljus). Adresseringen görs enkelt via DIP-switchar och vid leverans så ingår även delningsplint SB1214/2C som förenklar installationen av audioapparaten.

Ladda ner produktblad i PDF-format