INFORMATION OM HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Växelgruppen AB, org. nr 556639-5512, kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss. Vi är måna om och respekterar din personliga integritet. Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning så som dataskyddsförordningen (GDPR).
Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att vi ska kunna fullfölja våra tjänster och tillhandahålla våra produkter. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att vi ska kunna kommunicera med varandra och att vi ska kunna hantera betalningar. Vi registrerar och lagrar information i våra personal-, kund- och företagsregister.

Vi behandlar uppgifter som vi får när du:
• söker anställning hos oss
• är anställd hos oss
• besöker oss
• är kund hos oss
• är leverantör
• vill bli kund, leverantör eller samarbetspartner
• på annat sätt har kontakt med oss

Vilka uppgifter vi behandlar
De kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig är bland annat namn, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter som vi fått av dig eller annan företrädare. Beroende på vilken typ av kontakt kan vi även behandla exempelvis personnummer, kontonummer och uppgifter som du lämnar på vårt företags sociala medier. Vi lämnar dina uppgifter vidare i de fall där vi anlitar externa företag för att utföra vissa tjänster åt oss (t ex fakturering) och i de fall vi är skyldiga enligt lag och gällande förordningar. Personuppgifterna sparas och gallras i enlighet med företagets rutin för dokumenthantering.

Du har rätt att kontakta oss för att begära information om på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter, rättelse, radering, dataportabilitet eller begränsning, se kontaktuppgifter nedan. Den rättsliga grunden för vår behandling är genom att vi har ett avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke, kan du när som helst skriftligen återta detta samtycke, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig är Växelgruppen AB. Har du frågor eller klagomål kring vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss via:
1. Telefon: 046-23 54 40
2. E-post: info@vaxelgruppen.se
3. Brev: Växelgruppen AB, 216 16 Limhamn

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

COOKIES

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.