CarlF

”Växelgruppen AB hjälper oss med helheten på ett mycket bra sätt.”

Uppdrag:

Optimera telefonin för hela företaget men med fokus på trafikledningen. Förenkla administrationen/fakturahanteringen för oss.

Lösning:

Implementation av softphone till trafikledningen med headset från Poly så att det blir enkelt för oss att hantera alla våra samtal på att bra sätt. Bra uppföljning med statistik på våra inkommande samtal så att vi kan följa upp våra svarstider och hur vi skall bemanna trafikledningen. Bra och enkel översikt över fakturorna till oss där vi på ett enkelt sätt kan gå in och se samtliga användare och vi får en samlingsfaktura på samtliga våra tjänster.

Fler kundcase

Golvpoolen

Optimera och effektivisera telefonin för alla avdelningar inom företag samt alla lokala kontor/butiker.